Privacy Policy Of Yarden Advisory Group

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), poniżej przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Yarden Advisory Group Mateusz Komorowski (m.in. w związku ze świadczeniem usług doradztwa strategicznego lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.yardenadvisory.com – dalej zwanej również: „Serwisem”) oraz informacje na temat plików cookies.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie firma Yarden Advisory Group Mateusz Komorowski z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, o numerze NIP 6692463557, REGON 525282118, adres e-mail: office@yardenadvisory.com, nr tel.: +48 (22) 12 55 108 (dalej zwana: „Yarden”).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Państwa dane?

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Yarden przetwarza Państwa dane osobowe.

1) Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Yarden – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, ofercie i działalności Yarden, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Yarden, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Serwisu.  Posiadanie przez Yarden Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać z Serwisu. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Yarden.

2) Jeżeli Yarden pozyskał Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług doradztwa strategicznego (np. na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, w których są Państwo zatrudnieni, lub też na rzecz uczestników spraw, w których biorą Państwo udział) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług doradztwa strategicznego, w zależności od tego, do jakiej sprawy Yarden został powołany.

3) Jeżeli Yarden pozyskał Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności i niestety nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Yarden. Jednocześnie jednak zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Yarden firmom informatycznym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwisu w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Serwisem – czyli Yarden. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. Yarden nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie. Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Yarden Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową. Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).